профил на купувача - архив

24.11.2014

Доставка чрез покупка на един брой санитарен автомобил (линейка) за нуждите на регионална здравна инспекция - Пловдив

13.11.2014

Доставка чрез покупка на един брой нов многофункционален апарат за екг, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време – телемедицина, с включени: монтаж на оборудването

10.11.2014

Доставка чрез покупка на 1бр. санитарен автомобил „линейка

06.10.2014

Вътрешни правила

24.09.2014

Публична покана за доставка на гориво

01.07.2014

Решение по ЗОП за охрана на РЗИ - Пловдив

16.06.2014

Обществена поръчка за физическа охрана

26.05.2014

Решение по ЗОП за охрана на РЗИ - Пловдив

10.05.2014

Обществена поръчка за физическа охрана

25.09.2013

Публична покана

07.08.2013

Решение по ЗОП

02.08.2013

Решение по ЗОП

25.07.2013

Публична покана

05.07.2013

Процедура ЗОП

13.05.2013

Решение по ЗОП за охрана на РЗИ - Пловдив

23.04.2013

Процедура по ЗОП за охрана на РЗИ - Пловдив

26.10.2012

Решение №10/25.10.2012 г.

04.10.2012

Решение по ЗОП

31.08.2012

Решение по ЗОП

25.07.2012

Решение по ЗОП

12.06.2012

Процедура по ЗОП

06.03.2012

Спряна процедура ЗОП

21.02.2012

Стартира процедура по ЗОП