Образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и т. 3 от ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 - По служебно правоотношение

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 - По трудово правоотношение

Декларация чл. 49, ал. 1, т. 3 - По трудово и служебно правоотношение

Декларациите могат да се изпратят и по електронен път, като образците се попълват, подписват с валиден електрон подпис и се изпращат на електронна поща: zpk@rzipd.com