ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА


По смисъла на т. 10 от допълнителните  разпоредби на Закона за здравето  "Продукти и стоки със значение за здравето на човека" са:

 • бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • лекарствени продукти;
 • козметични продукти;
 • химични вещества и препарати;
 • дрехи втора употреба;
 • санитарно-хигиенни материали (дамски превръзки, тампони, бебешки еднократни пелени и еднократни пелени за възрастни, влажни кърпички за кожата);
 • медицински изделия.

 

Дирекция „Обществено здраве“ осъществява държавен здравен контрол върху:

 • бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • козметични продукти;
 • химични вещества и препарати;
 • дрехи втора употреба;
 • санитарно-хигиенни материали (дамски превръзки, тампони, бебешки еднократни пелени и еднократни пелени за възрастни, влажни кърпички за кожата);

 

Дирекция „Медицински дейности“ осъществява държавен здравен контрол върху:

 • лекарствени продукти.