Мониторинг

 

 

2023 г.

Мониторинг на води от 01.01.2023 г. – 15.01.2023 г.

2022 г.

Мониторинг на води от 01.12.2022 г. – 31.12.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 01.12.2022 г. – 15.12.2022 г.

Мониторинг на води от 01.11.2022 г. – 30.11.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

Мониторинг на води от 01.11.2022 г. – 15.11.2022 г.

Мониторинг на води от 01.10.2022 г. – 31.10.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.10.2022 г. – 31.10.2022 г.

Мониторинг на води от 01.10.2022 г. – 15.10.2022 г.

Мониторинг на води от 01.09.2022 г. – 30.09.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.09.2022 г. – 30.09.2022 г.

Мониторинг на води от 01.09.2022 г. – 15.09.2022 г.

Мониторинг на води от 01.08.2022 г. – 31.08.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

Мониторинг на води от 01.08.2022 г. – 15.08.2022 г.

Мониторинг на води от 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.07.2022 г. – 31.07.2022 г.

Мониторинг на води от 01.07.2022 г. – 15.07.2022 г.

Мониторинг на води от 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

Мониторинг на води от 01.06.2022 г. – 15.06.2022 г.

Мониторинг на води от 01.05.2022 г. – 31.05.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.05.2022 г. – 31.05.2022 г.

Мониторинг на води от 01.05.2022 г. – 15.05.2022 г.

Мониторинг на води от 01.04.2022 г. – 30.04.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.04.2022 г. – 30.04.2022 г.

Мониторинг на води от 01.04.2022 г. – 15.04.2022 г.

Мониторинг на води от 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.03.2022 г. – 31.03.2022 г.

Мониторинг на води от 01.03.2022 г. – 15.03.2022 г.

Мониторинг на води от 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.02.2022 г. – 28.02.2022 г.

Мониторинг на води от 01.02.2022 г. – 15.02.2022 г.

Мониторинг на води от 01.01.2022 г. – 31.01.2022 г. - по радиологични показатели

2021 г.

ДОКЛАД - за качество на питейната вода за 2021 г.

Мониторинг на води от 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

Мониторинг на води от 01.12.2021 г. – 15.12.2021 г.

Мониторинг на води от 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Мониторинг на води от 01.11.2021 г. – 15.11.2021 г.

Мониторинг на води от 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.10.2021 г. – 31.10.2021 г.

Мониторинг на води от 01.10.2021 г. – 15.10.2021 г.

Мониторинг на води от 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.09.2021 г. – 30.09.2021 г.

Мониторинг на води от 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г.

Мониторинг на води от 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.08.2021 г. – 31.08.2021 г.

Мониторинг на води от 01.08.2021 г. – 15.08.2021 г.

Мониторинг на води от 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г. - по радиологични показатели

Мониторинг на води от 16.07.2021 г. – 31.07.2021 г.

Мониторинг на води от 01.07.2021 г. – 15.07.2021 г.