Лица практикуващи неконвекционални методи за благоприятно въздействие върхи индивидуалното здраве