Защита на лицата, подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ НА АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЗИ – ПЛОВДИВ

Подробна информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, може да намерите на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни