Формуляри и бланки

#

Аптеки:

1

Декларация по ЗКНВП

2

Заявление за жълти и зелени рецепти

3

Заявление за издаване на хигиенно заключение аптека

4

Заявление за прекратяване на дейност на лекари и лекари по дентална медицина по Наредба 5

5

Заявление за разрешение на дейност на лекари и лекари по дентална медицина по Наредба 5

6

Заявление за регистрация на дрогерия

7

Заявление за специални формуляри

8

Заявление за становище за унищожаване на лекарства

 


#

Ваксини:

1

Заявка за ваксини

2

Заявление за международен сертификат за имунизации

3

Заявление за свидетелство за имунизационно състояние

4

Сведение за извършени имунизации

 


#

Лабораторни изследвания:

1

Заявление за лабораторни изследвания

 


#

Лечебни заведения:

1

Декларация за втори лекар

2

Заличаване на ЛЗИБП

3

Заявка за микробиологичен анализ

4

Заявление за опасни отпадъци 1795

5

Предложение ЛКК

6

Предложение ЛКК промяна

7

Становище класификация отпадъци

8

Становище по чл. 81 т.1

9

Становище по чл. 81 т.2

10

Удостоверение по чл. 40

11

Удостоверение по чл. 40 промяна

14

Удостоверения болници чл. 47

15

Удостоверения болници чл. 50

16

Хигиенно заключение отпадъци

 


#

ООП:

1

Заявление за възстановяване експлоатацията на обект 1338

2

Заявление за заличаване на регистрация на бут. мин.води 258

3

Заявление за заличаване регистрацията на ООП 882

4

Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмично учебно разписание 1350

5

Заявление за измерване радиационни парамeтри

6

Заявление за лабораторни анализи

7

Заявление за провеждане на медицинско наблюдение на работещ в среда на ЙЛ

8

Заявление за ПУП, проект, прием.комисия

9

Заявление за разрешаване на пренасяне на покойници 1089

10

Заявление за регистрация обект за производство на бутилирани води 466

11

Заявление за резрешително за разрушаване на азбест 1553

12

Заявление за становище за обект с ИЙЛ, спрян от експлоатация

13

Заявление проектна документация 2961

14

Заявление шум 3047

15

Уведомление за откриване на ООП 1552

16

Уведомление за откриване на ООП транспортно средство 1552

17

Уведомление за промяна в обстоятелствата ООП 1552

 


#

Други:

1

Заявление достъп до обществена информация

2

Заявление за заверен препис на документ 477

3

Заявление за заличаване на лица, практикуващи неконвенционални методи

4

Заявление за здравни книжки

5

Заявление за правоспособност по ДДД

6

Заявление за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи

7

Заявление покойници 1089

8

Заявление седмични уч. разп. 1350

9

Заявление УП 3