Контакти

Работно време

 

Регионалната здравна инспекция:

Времеот 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Звено за обслужване на потребители на административни услуги:

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Kабинет за заверка на здравни книжки

Времеот 08:30 до 17:00 часа

Контакти

 

Адрес:

гр. Пловдив п.к. 4000 ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

+359 32 649 000

Факс за контакти:

+359 32 643 438

Електронна поща:

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА

МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ /РКМЕ/

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

+359 32 633 177

Работно време на картотеката с клиенти:

Времеот 08:15 до 13:30 часа

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Телефон за контакти:

+359 889 607 524 - Климент Славов

Електронна поща:

dpo@rzipd.com

Банкова информация

 

БУЛСТАТ: 176030673

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ

БАНКОВА СМЕТКА BG03UNCR75273154624101

БАНКОВ КОД UNCRBGSF

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ:

 

КАБКИС : +359 32 643 436

Деловодство : +359 32 646 655

Дежурен Епидемиолог : +359 32 641 666

Директор Д АПФСО

 

Илина Семерджиева

тел.: +359 32 640 006;  

тел.: +359 888 710 016

 Директор Д МД

 

д-р Мария Георгиева

тел.: +359 32 644 180;

тел: +359 886 404 701

Директор ДНЗБ

 

д-р Галина Дервишева

тел.: +359 32 646 668;

тел.: +359 884 546 181

Директор ДОЗ

 

д-р Цвета Иванова

тел.: +359 32 644 244;

тел.: +359 886 252 928

 

Пишете ни