Епидемична обстановка

 

Хронологична информация за епидемичната обстановка за oбласт Пловдив:

 

2022-06-27: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-27: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-24: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-24: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-23: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-23: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-22: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-22: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-21: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-21: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-20: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-20: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-17: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-17: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-16: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-16: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-15: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-15: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-14: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-14: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-13: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-13: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-10: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-10: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-09: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-09: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-08: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-08: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-07: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-07: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-06: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-06: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-03: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-03: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-02: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-02: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-01: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-06-01: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

2022-05-31: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-31: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

2022-05-30: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-30: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

2022-05-27: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-27: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

2022-05-26: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-26: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

2022-05-25: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-25: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-23: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-23: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-20: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-20: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-19: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-19: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-18: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-18: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-17: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-17: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-16: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-16: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-13: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-13: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-12: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-12: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-11: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-11: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-10: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-10: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-09: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-09: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-05: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-05: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-04: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-04: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-03: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-05-03: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-29: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-29: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-28: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-28: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-27: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-27: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-26: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-26: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-21: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-21: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-20: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-20: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-19: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-19: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-18: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-18: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

2022-04-15: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-15: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-14: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-14: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-13: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-13: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-12: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-12: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-11: ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

2022-04-11: 14 ДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19