Епидемична обстановка

 

Хронологична информация за епидемичната обстановка за oбласт Пловдив:

 

Епидемична обстановка за 18.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 11.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 08.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 07.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 06.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 04.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 01.10.2021 г.

Епидемична обстановка за 30.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 29.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 28.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 27.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 24.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 23.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 21.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 20.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 16.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 15.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 14.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 13.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 10.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 09.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 08.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 07.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 03.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 02.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 01.09.2021 г.

Епидемична обстановка за 31.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 30.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 27.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 26.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 25.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 24.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 23.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 20.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 19.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 18.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 17.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 16.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 13.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 12.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 11.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 10.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 09.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 06.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 05.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 04.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 03.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 02.08.2021 г.

Епидемична обстановка за 30.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 29.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 28.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 27.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 26.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 23.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 22.07.2021 г.

Епидемична обстановка за 21.07.2021 г.