МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ЗАСЕГНАТИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ НАВОДНЕНИЕТО - 02.09.2022 Г.