ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ (ЛИНЕЙКА) ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ