Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

10 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 9

Принт
Услуга № - 9 : Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Срок на изпълнение - 10 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.