Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. (АУ-685)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление подписано с електронен подпис.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 685

Свалете необходимото Ви заявление от следния линк: Заявление 685

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

10 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 9

Принт
Услуга № - 9 : Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. (АУ-685)
Срок на изпълнение - 10 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.