Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление
  2. Документ, удостоверяващ смъртта или запрещението на лицето или др. обстоятелства

Заявление за заличаване.docx

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 8

Принт
Услуга № - 8 : Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.