Издаване на заповеди за закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии (ЛКК)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 7

Принт
Услуга № - 7 : Издаване на заповеди за закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии (ЛКК)
Срок на изпълнение - 14 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.