Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявления за удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Заявления за удост. за осигур. доход - УП 2.docx

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

14 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 17

Принт
Услуга № - 17 : Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Срок на изпълнение - 14 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.