Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Заявление по образец, подписано с електронен подпис в отделен файл

Заявление за заличаване на разрешение по наредба №5 за лекари и лекари по дентална мед.docx

Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

7 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 10

Принт
Услуга № - 10 : Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Срок на изпълнение - 7 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.