Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение. (АУ-1552)

Ръководство за ел. услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

  1. Уведомление за откриване на обект / транспортна средство / промяна на ООП, подписано с електронен подпис;
  2. Свидетелство за регистрация на транспортното средство.

Подробно описание на предлаганата административна услуга може да намерите на този адрес: АУ - 1552

Свалете необходимото Ви уведомление от следните линкове:Цена:

0 лв.

Срок за изпълнение:

37 дни

Електронно подаване

Успешна заявка на е-услуга № 1

Принт
Услуга № - 1 : Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение. (АУ-1552)
Срок на изпълнение - 37 дни.
Цена за изпъление - 0 лв.