Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Ръковдоство за ел.услуги

Моля напишете Вашите данни и прикачете електронно подписани документи.

Ще получите официален отговор от нашата деловодна система.

Полето електронен подпис не е задължително, в случай че сте подписали документите като PDF формат.

Необходими документи

 1. Уведомление за откриване на обект
 2. Уведомление за извършване на дейност от обект - транспортно средство
 3. Документ за актуална регистрация по националното законодателство
 4. Свидетелство за регистрация на транспортното средство

  Заявление за вписване на ООП.docx

  Заявление за вписване на транспортно средство.docx

  Заявление за промяна на ООП.docx

  Цена:

  0 лв.

  Срок за изпълнение:

  14 дни

  Електронно подаване

  Успешна заявка на е-услуга № 1

  Принт
  Услуга № - 1 : Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
  Срок на изпълнение - 14 дни.
  Цена за изпъление - 0 лв.