СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 Г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 02.03 – 13.03.2020 Г.