РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР» В ОТДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ», ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».