На 18.03.2024 г. /понеделник/ центъра за административно обслужване на РЗИ - Пловдив няма да може да издава ФАКТУРИ.

Във връзка с разделянето на счетоводните бази данни за 2023 г. и 2024 г. на 18.03.2024 г. /понеделник/ счетоводната програма „Конто 66“ няма да е достъпна.

По тази причина Центъра за административно обслужване ще приема плащания по заявени или вече извършени от РЗИ – Пловдив административни услуги, но няма да може да издава ФАКТУРИ. Същите ще бъдат генерирани в счетоводната програма през следващите ПЕТ дни ( съгл. чл. 113 ал. 4 от ЗДДС )