Поради отчетен спад в заболяемостта от грип и ОРЗ под епидемичните стойности за област Пловдив, решение на Областен оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ от 05.02.2024 год., считано от 06.02.2024 год. отпадат въведените със Заповед № РД-01-118/26.01.2024 г