РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ» В ОТДЕЛ «ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ», ДИРЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ».