Заповед за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.01.2024 год. до 28.01.2024 год., включително.

Заповед за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.01.2024 год. до 28.01.2024 год., включително.

РЗИ - Пловдив препоръчва носенето на защитна маска за лице в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, аптеки и дрогерии, в обекти за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни.