НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ДИРЕКТОРИТЕ  НА  УЧЕБНИ  ЗАВЕДЕНИЯ

 

Относно: Извършване оценка на седмични учебни разписания за втори срок на учебната 2023/2024 година

 

Във връзка със спазване на изискванията, посочени в Наредба № 10  от 19.06.2014 г. на Министерство на здравеопазването е изготвен график за представяне  и съгласуване в РЗИ–Пловдив на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок на учебната 2023/2024 г.:

  06.02.2024 г. – Р-н Централен - гр. Пловдив

  07.02.2024 г. – Р-н Северен, Р-н Западен и Р-н Тракия - гр. Пловдив

  08.02.2024 г. – Р-н Източен и Р-н Южен - гр. Пловдив

  09.02.2024 г. – общини: Марица, Родопи, Калояново и Съединение

  12.02.2024 г. – общини: Асеновград, Лъки, Раковски, Брезово и Куклен

  13.02.2024 г. общини: Първомай, Садово, Стамболийски, Перущица и Кричим

  14.02.2024 г. – общини: Карлово, Сопот, Хисаря