Във връзка с нарастване на регистрираните случаи на морбили в държавите от Европейския съюз, Ви информираме за заболяването и неговата превенция.