31 май Световен ден без тютюнопушене

 

   31 май Световен ден без тютюнопушене

    Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Кампания е насочена за повишаване на осведомеността относно вредните и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето.

    Съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация мотото на тематичния ден за 2023 г.: „Отглеждайте храни, а не тютюн!“.

    Поставената от СЗО цел на инициативата е да се повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и възможностите за маркетинг на тютюнопроизводителите и да ги насърчи да отглеждат устойчиви земеделски култури, свързани с изхранването на населението по света. Нарастващата продоволствена криза, свързана с конфликти и войни, климатични сътресения, както и икономическите и социални последици от пандемията COVID-19. По данни на СЗО в целия свят около 3,5 милиона хектара земя се преобразуват за отглеждане на тютюн всяка година.

   Повече информация може да намерите на посочения линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2023.

    В световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а почти милион и двеста хиляди непушачи – от вдишването на вторичен тютюнев дим. 65 000 от тези, които умират от болести, свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.

   Данните от Националния център по обществено здраве и анализи, включени в доклада от Националното проучване на факторите на риска за здравето на населението на Р. България, 2020 г. посочват, че 39.4% от възрастното население употребява тютюн, като делът на мъжете е по-висок от жените, съответно 40.5% на 38.7%. Най-висок е делът на ежедневните пушачи - мъже във възрастовата група 45-54 г. (49.0%). Остава без промяна фактът, че 14.3% от анкетираните са започнали да пушат на 10-15-годишна възраст.

   Основната част от анкетираните пушачи употребяват бездимни тютюневи изделия, наргиле и електронни цигари вкъщи (44.7%), като делът им нараства няколко пъти с възрастта. В заведенията 36.5% от анкетираните употребяват тютюневите продукти. Най-висок дял на пушещите бездимни тютюневи изделия е във възрастта 20-35 г. Около 2/3 от пушачите (67.1%) подкрепят тоталната забрана за пушене на обществени места. На пасивно пушене в дома си са изложени 53.7% от анкетираните.

   На Световния ден без тютюнопушене Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст ще обявят (на интернет страниците си) резултатите от първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

   Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта на Конкурса е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

   По повод 31 май - Световен ден без тютюнопушене, в СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив се обяви конкурс за рисунка на тема: “Вредата от тютюнопушенето”. Организатори са РЗИ ПЛОВДИВ и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към район „Южен“, община Пловдив.

   Целта на конкурса беше да насърчи здравословния начин на живот сред учениците, без цигарен дим около тях, които пък със своите рисунки да ангажират общественото внимание към здравето на децата и опасностите от тютюнопушенето в млада възраст.На днешния ден ще се извърши награждаването на победителите.

   Министерство на здравеопазването напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година. Това може да стане в някой от 28-те кабинета за консултиранe и отказване от тютюнопушенето (ККОТ) в регионалните здравни инспекции в областните градове. Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.