ГРАФИК ВИП ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID – 19 - 01.05-08.05.05.2023 г.

         НА 01.05.2023 г. /ПОНЕДЕЛНИК/, 06.05.2023 г. /СЪБОТА/, 07.05.2023 г. /НЕДЕЛЯ/ И

08.05.2023 г. /ПОНЕДЕЛНИК/, ВАКСИНА СРЕЩУ COVID – 19 ЩЕ СЕ ПОСТАВЯ ВЪВ:

 

 

1. ВИП НА МЦ „МЕДИКУС ТРАКИЯ“, ГР. ПЛОВДИВ, ПЛ. „ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР“ №5.

РАБОТНО ВРЕМЕ – ОТ 9.00 ДО 16.00 ЧАСА

2. ВИП НА МБАЛ „СВ. МИНА“, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №59.

РАБОТНО ВРЕМЕ - НА 01.05.2023 /ПОНЕДЕЛНИК/ И 08.05.2023 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 13.00 часа ДО 18.00 часа.