ПРИЗНАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  1. „Сдружение за развитие на българското здравеопазване“

 

Координатор за област Пловдив:

Тодор Петров

e-mail: plovdiv@bgpatients.org

тел: 0888530525

Пловдив, ул. „Димитър Талев“ №15

 

  1. „Българска асоциация за закрила на пациентите“

 

Координатор за област Пловдив:

Йорданка Иванова Жензарли        

e-mail: elisar.agency@gmail.com

тел.: 0889339708

Пловдив, ул. „Гоце Делчев“ № 9