На вниманието на медицинските специалисти от детски и учебни заведения от Област Пловдив