Методика на системата за оценка - конкурс инспектор - отдел ПЕК