Методика на системата за оценка-конкурс Главен инспектор-дирекция МД, отдел ОКМД