ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

     Епидемичният процес е динамичен, анализ на данните са извършва ежедневно с цел планиране и провеждане на адекватни профилактични и противоепидемични мерки.

Към днешна дата общата заболяемост от грип и ОРЗ е 264,49 при  179,62 за предходната седмица,  ръста на заболяемостта е на  епидемично ниво.

Интензивността на епидемичният процес е  най- висока при възрастовата група 5 -14 г., следвана от възрастовата група 15 - 29 г.

До момента от изпратените 154  проби в НЦЗПБ са изолирани 26 положителни проби за грип тип А, в следните възрастови групи: 0 – 4 г. – 3 проби; 5 - 14г. - 11 проби; 15 - 29 г.- 3 проби; 30 – 64 г. – 5 проби и над 65 г. - 4 проби. Изпращане на проби за вирусологична диагностика в НЦЗПБ за установяване циркулация на грипни вируси продължава регулярно.

 На 23.01.2023 г. се проведе работна среща на Областният оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ, на която се предложиха и  обсъдиха профилактични и противоепидемични мерки, въведени в Област Пловдив със заповед на директора на РЗИ Пловдив № РД-01-95/23.01.2023 г., която влиза в сила от 25.01.2023 г. и е публикувана на сайта на РЗИ Пловдив.

 Апелираме обществеността за спазване на стандартните нефармацевтични мерки:

  • Добра лична и обществена хигиена;
  • Спазване на физическа дистанция;
  • Силно препоръчително е носенето на предпазна лицева маска в лечебни заведения, аптеки, дрогерии и др. затворени помещения, в които се наблюдава струпване на хора;
  • Прилагане на респираторен етикет при кихане и кашляне;
  • Употреба на дезинфектанти;