ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП И ОРЗ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП И ОРЗ В

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Епидемичният процес е динамичен, анализ на данните са извършва ежедневно с цел планиране и провеждане на адекватни профилактични и противоепидемични мерки.

Към днешна дата общата заболяемост от грип и ОРЗ е  179.62 на 10 000 души население,  ръста на заболяемостта е достигнал епидемично ниво.

Интензивността на епидемичният процес е  най-висока при възрастовата група над 65 г., следвана от възрастовата група 0-4 г., най-слабо засегната е групата от 30-64г.

До момента от изпратените 92  проби в НЦЗПБ са изолирани три положителни проби за грип тип А, в следните възрастови групи: 5-14г.- 1 проба; 15-30 г.- 1 проба и над 65 г.- 1 проба. Изпращане на проби за вирусологична диагностика в НЦЗПБ за установяване циркулация на грипни вируси продължава регулярно.

 На 16.01.2023г. в РЗИ Пловдив се проведе работна среща на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ за обсъждане на предстоящи профилактични и противоепидемични мерки.

Апелираме обществеността за спазване на стандартните неспецифични мерки:

  • Добра лична и обществена хигиена;
  • Спазване на физическа дистанция;
  • Ограничаване на колективните дейности;
  • Силно препоръчително е носенето на предпазна лицева маска в лечебни заведения, аптеки, дрогерии и др. затворени помещения, в които се наблюдава струпване на хора;
  • Прилагане на респираторен етикет при кихане и кашляне;
  • Употреба на дезинфектанти;