Методика на системата за оценка за конкурс за старши инспектор в дирекция НЗБ, отдел ПЕК