Методика на системата за оценка за конкурс за младши експерт в дирекция НЗБ, отдел МИ