ОБЛАСТНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ

ОБЛАСТНАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗА СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ЩЕ ЗАСЕДАВА ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК НА ТРИМЕСЕЧИЕТО В СГРАДАТА НА РЗИ ПЛОВДИВ ОТ 11.00 ЧАСА, КАТО КОПИЯ НА РЕШЕНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ ДО ОПЛ.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  • АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ОТ СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР ИЛИ ЕТАПНА ЕПИКРИЗА С МОТИВИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИТЕ;
  • АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ОТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СЪС СТАНОВИЩЕ ПО ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ;
  • КОПИЯ НА ЕПИКРИЗИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, АКО ИМА ТАКИВА;
  • КАРТОН „ЗДРАВНА КАРТА“ И ЛАК, В КОИТО СА ОПИСАНИ НАПРАВЕНИТЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ИМУНИЗАЦИИ НА ДЕТЕТО;
  • АКТУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ,

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ ПЛОВДИВ, УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ №1 ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ ЛИЧЕН ЛЕКАР ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 09.00 ДО 16.00 ЧАСА.