На 28 ноември 2022 год. РЗИ – Пловдив ще проведе информационен ден, във връзка с провежданите до момента кампании по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 и по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември.

На 28 ноември 2022 год. РЗИ – Пловдив ще проведе информационен ден, във връзка с провежданите до момента кампании по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 и по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември.

На 28 ноември 2022 год. от 10 часа ще бъде изнесена презентация на тема: „Бичът на нашето време – диабет“ и ще бъдат раздадени здравно-образователни материали по темата.

Гражданите могат да получат информация какво представлява заболяването диабет, неговите видове и препоръки за здравословно хранене, както и за ограничаване на предразполагащите рискови за здравето фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност.