Заповед за отмяна на предписание № ДОЗ-ДЗК-58/26.05.2020 г.