РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА СЪС ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРОФИЛАКТИКА И РАННО ОТКРИВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА СЪС ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРОФИЛАКТИКА И РАННО ОТКРИВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА СЪС ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ ОТ ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРОФИЛАКТИКА И РАННО ОТКРИВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,  В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021-2025 Г.,

 

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  21.11.2022 Г. ОТ 15.30 Ч В СГРАДАТА НА РЗИ-ПЛОВДИВ