29 И 30 НОЕМВРИ 2022 ГОД. – ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН

На 29 и 30 ноември 2022 год. РЗИ – Пловдив ще проведе информационни дни за намаляване риска от облъчване от радон в жилищни и обществени сгради във връзка с Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-20222 год.

Гражданите могат да получат информация относно какво представлява радона, защо в някои жилища може да има високи нива на радон, какъв е рискът от въздействието на радона, как може да се измери концентрацията на радона в сградите, как може да се поддържа ниско ниво на радон в жилището и др.

На 29 ноември 2022 год. от 10 часа ще бъдат изнесена презентация по горепосочената тематика, както и ще бъде представен отчет за периода 2018 – 2022 год. за извършените дейности от РЗИ – Пловдив по Националния план. 

Информация за радона можете да получите и на:

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/okolna-sreda/vliyanie-na-radona/

https://www.mh.government.bg/bg/politiki/strategii-i-kontseptsii/strategii/strategiya-za-namalyavane-na-riska-ot-oblchvane-ot-radon-2018-20/

https://ncrrp.org/bg/informacionni-materiali/


radon радон