Регионална здравна инспекция - Пловдив организира скринингови профилактични прегледи и изследвания, насочени към ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания, за периода от 16.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

   Във връзка със Заповед № РД-01-263/17.06.2022 г. на министъра на здравеопазването, Регионална здравна инспекция - Пловдив организира скринингови профилактични прегледи и изследвания, в рамките на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г., насочени към ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания, за периода от 16.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

   Във връзка с това в Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ „Хигия 2 – АГППМП“ ООД, разположена на територията на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, с адрес: „бул. „Васил Априлов“ № 15А, ще се проведат профилактични прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица от Пловдивска област, на възраст над 18 години и насочване на лицата с висок риск към специалист кардиолог от ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, с адрес: „бул. „Васил Априлов“ № 15А.

Необходимо е предварително записване на телефон: 0882 277 482, от 10:00 ч. до 16:00 ч.