Кампания „Познавате ли риска си от остеопороза?"

Кампания „Познавате ли риска си от остеопороза?“

 

Място: РЗИ – Пловдив     Дата: 18 октомври 2022 г.

В рамките на националната инициатива „Познавате ли риска си от остеопороза?“, организирана от Асоциация „Жени без остеопороза“ и във връзка с 20 октомври – Световния ден без остеопороза, в РЗИ - Пловдив на 18 октомври 2022 г.  се проведе кампания за скринингово изследване на костната плътност сред служители.

В инициативата се включиха 20 служители, от които 2-ма мъже. По възрастово разпределение, в групата до 40 г. възраст има 6 случая на остеопения; във възрастовата група от 41 до 50 г. има 2 случая на остеопения; във възрастовата група от 51 до 60 г. има 8 случая на остеопения  и 1 на остеопороза; във възрастовата група над 61 г. има един участник с резултат в норма.

Световната статистика сочи, че една от всеки две жени и един от всеки пет  мъже над 50 г. възраст ще получи остеопорозна фрактура до края на своя живот в случай, че не се вземат  навременни мерки, които освен лечение включват и промени в начина на живот като прием на витамин Д и диета, богата на калциеви храни, както и подходяща физическа активност. На методическо ниво перспективите са да се разработят програми за навременна профилактика и лечение, които включват:                                                                                                                                                                                                                              

  • Провеждане на информационни кампании, насочени към рисковите групи;
  • Осигуряване на възможност за скринингови изследвания за рисковите контингенти ежегодно;
  • Включване на лицата с установен риск от остеопороза в профилактични програми, включващи редовна физическа активност /по възможност на открито/;
  • Разработване на програми за обучение на хората в риск и техни близки с цел адаптиране на битовата среда за намаляване на риска от падания;
  • Проследяване на установените лица с риск от остеопороза и остеопения с цел ранно започване на лечение и проследяване на ефекта от лечението.

 

 

 

Информация: Асоциация „Жени без остеопороза“

София, 24.10.2022 г.