НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЩИНА КАРЛОВО И ОБЩИНА СОПОТ

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Информация относно качеството на питейната вода в Община Карлово и община Сопот

 

 

            Въз основа на извършените анализи на питейната вода на населените места от  община Карлово и община Сопот, Ви уведомяваме, че лабораторните резултати от взетите проби показват съответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Поради това забраната питейната вода от централното водоснабдяване на община Карлово и община Сопот да не се използва за пиене и приготвяне на храна се отменя.