21 септември – Ден без загинали на пътя!

21 септември – Ден без загинали на пътя!

 

   За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира инициативата Дни на безопасност на пътя в периода 16-22 септември 2022г. Събитието е с мото „Остани жив, пази живота“ и се провежда под патронажа на Министерство на вътрешните работи (МВР). Фокусът на инициативата е 21 септември – Ден без загинали на пътя. 

   Идеята е да няма нито един човек, загинал при пътнотранспортно произшествие, всички участници в движението да помислят за рисковете, с които се сблъскват или на които може да изложат останалите, за това как самите те могат да допринесат за намаляването на опасностите на пътя.

   Министърът на вътрешните работи изпрати покана до българските общини за включване и тази година в кампанията като партньори. За целта местните власти могат да организират свои инициативи, събития и дейности за повишаване на пътната безопасност. Желателно е информация за събитията да се разпространи чрез всички възможни комуникационни канали, като бъдат отбелязани и на сайта на ROADPOL .

За включване в инициативата е необходимо:

Възможни събития в подкрепа на инициативата са:

  • Разпространение чрез комуникационните ви канали на мотото на кампанията, призиви за безопасно поведение на пътя, съобщение Дни на безопасността ROADPOL и др.;
  • Провеждане на тематични работни срещи, форуми и др. с различни групи участници в пътното движение или партньори под мотото на кампанията;
  • Организиране на конкурси, концерти, изложби с мотото на кампанията;
  • Изработване и разпространение на информационни материали с относимо съдържание и мотото;
  • Изработване на презентации, видеоматериали с възпитателен и образователен характер с мотото на кампанията, които могат да бъдат разпространени чрез ел. страница на ROADPOL;
  • Провеждане на тематични състезания, викторини, демонстрации, занимателни игри и др.

   От Министерство на вътрешните работи апелират общините, желаещи да се включат в кампанията, да потвърдят партньорството си и пред националния координатор Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg . Така ще бъдете добавени в списъка на партньорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция ( www.mvr.bg/opp ) в специалната рубрика ROADPOL Safety Days. Информация за събитието Ви трябва да съдържа кратко описание, организатор, място, ден и час на провеждане.

   При необходимост от допълнителна информация или подкрепа при регистрация и отразяване на събития можете да се обръщате към националните координатори от ГДНП: Мария Ботева – сл. тел. 02/ 982 99  63; Людмила Стоянова – тел. 02/ 982 89 74; Атанас Терзиев – тел. 02/ 982 99 32, а също и да изпращате съобщения на ел. адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg.

   РЗИ-Пловдив се обръща към широката общественост с призив за толерантност и внимание на всички участници в движението. Важно е заедно да изградим отговорно отношение и способност за разпознаване опасностите на пътя, като се започне от най-малките участници в движението, а именно децата и се достигне до младите водачи на МПС и всички останали участници.