НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ: Информация относно качеството на питейната вода в населените места на община Карлово и община Калояново

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ:

Информация относно качеството на питейната вода в населените места на

община Карлово и община Калояново

  

            Въз основа на извършените анализи на питейната вода на населените места в: община Карлово – с. Соколица, с. Марино поле, град Клисура, с. Певците, град Баня, с. Бегунци, с. Горни Домлян, с. Домлян, с. Пролом, с. Ведраре,

община Калояново – с. Ръжево Конаре, с. Калояново, с. Житница, с. Дуванлии, с. Долна махала, с. Бегово, с. Отец Паисиево, с. Сухозем, с. Иван Вазово, с. Песнопой и с. Дълго поле,

Ви уведомяваме, че лабораторните резултати от взетите проби показват съответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради това забраната питейната вода от централното водоснабдяване на посочените населени места да не се използва за пиене и приготвяне на храна се отменя.

            Забраната питейната вода от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и приготвяне на храна поради констатирани отклонения при извършените анализи все още остава в сила за град Карлово, град Калофер, с. Каравелово, с. Слатина, с. Богдан, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Столетово, с. Розино, с. Кърнаре, с. Христо Даново, с. Иганово, с. Климент, с. Васил Левски, с. Черноземен, с. Ръжево и с. Горна Махала.