В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД гр. Пловдив обявява „Седмица на отворените врати", която ще се проведе от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата,  УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив обявява „Седмица на отворените врати“, която ще се проведе от 12.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

В отделение по фтизиатрия от 08.00 ч.  до 13.00 ч. ще се извършват:

  1. Скрининг на риска от туберкулоза чрез анкета
  2. Консултации
  3. Прегледи и допълнителни изследвания на суспектните за туберкулоза лица.