На вниманието на директорите на учебни заведения

 

ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИ    УЧЕБНИ  РАЗПИСАНИЯ  ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

 

 

 

    График за представяне и съгласуване в РЗИ–Пловдив на седмичните разписания на учебните заведения за първи срок на учебната 2022/2023 г., във връзка със спазване изискванията на Наредба № 10 от 19.06.2014 год. за здравните изисквания при изготвяне  и спазване  на седмичните учебни разписания, както следва:

 

15.09.2022 г. – Р-н Централен - гр. Пловдив

16.09.2022 г. – Р-н Северен, Р-н Западен и Р-н Тракия - гр. Пловдив

19.09.2022 г. – Р-н Източен и Р-н Южен - гр. Пловдив

20.09.2022 г. – общини: Марица, Родопи, Калояново и Съединение

21.09.2022 г. – общини: Асеновград, Лъки, Раковски, Брезово и Куклен

23.09.2022 г. общини: Първомай, Садово, Стамболийски, Перущица и Кричим

26.09.2022 г. – общини: Карлово, Сопот, Хисаря