ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ.