Заповед № РД-01-415/24.08.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 25.08.2022 г. до 31.08.2022 г. Отменя Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.