Заповед № РД-01-398/17.08.2022 год. на министъра на здравеопазването във връзка с изменяне на Заповед № РД-01-384 от 9.08.2022 г. като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 25.08.2022 г.